Home

Inspiratie

Wat mij momenteel inspireert is dat zowel de voortschrijdende techniek als wel vele spirituele teksten spreken over het feit dat alles verbonden is. Daaruit volgt dat we alles voelen en opslaan. Zoals de natuur volken zich met de aarde verbonden voelen.  Voor mij is dit steeds weer de uitdaging om dit te beseffen, om niet te denken dat ik een afgescheiden stukje ben, maar dat ik deel van het grote geheel ben. Dit te beseffen in zowel slechte als goede tijden. Het feit dat mijn liefde altijd meetelt, dat wat ik doe of denk altijd van invloed is op de wereld om mij heen. Hierin schuilt voor mij ook de magie van het leven, de bezieling in alles om me heen, wat me verwondert, verblijd, toelacht. Vormen, kleuren, geuren, geluiden, ideeën en zoveel meer.

De natuur om me heen en als belangrijkste onderdeel daarvan mijn eigen lichaam. Dit zijn de wegwijzers in mijn leven. Mijn gevoelens, emoties, de verkramping, de momenten van euforie, gelukzaligheid, blijdschap. Inzichten die komen en gaan. Wat wil mijn lichaam mij vertellen, welke boodschappen zijn er. Open staan voor de wijsheid van mijn eigen lichaam, er is zoveel in mij.

Het totale universum weerspiegeld zich. Het gaat echt om die verbinding met mezelf te onderzoeken, te ontdekken, te voelen, te vieren en te eren. Het is de mooiste reis die ik maken kan.

Systemisch werk en Familie Opstellingen

Systemisch werk

Als ziel kom je op aarde vanuit het Licht en kom je in een Systemisch veld van je ouders en voorouders. Je krijgt een plek binnen dit familie veld. Een vader en moeder, broers en zussen, ooms en tantes, opa’s en oma’s, neven en nichten. Daarnaast is er ook de maatschappij waarin je een plek krijgt. Hier is het onze westerse maatschappij met eigen normen en waarden. (anders dan bijv. stammen in Afrika, van de mensen in China van de Zuid Amerikanen). In onze westerse maatschappij  zijn  de christelijke waardes sterk vertegenwoordigt. Ook deze normen en waarden hebben een systemisch veld. Evenals onze Scholen, het Werk wat we doen, de verschillende klassen, de politiek en vele andere systemen. Dat alles te leren zien als systemen maakt het makkelijker om ermee te werken. Op deze manier kunnen we immers alles een plek  geven. We ontdekken dat onze persoonlijke ziel verbonden blijft met de liefde.   Vanuit het Licht, vanuit de bron.

Familie lijnen

Wat er in andere tijden in ons familie systeem heeft gespeeld werkt door in ons dagelijks leven, om daar naar te kijken geeft een enorme bewustwording en verruiming van hoe het leven als leerschool in elkaar zit. Vaak raken we ergens in ons leven geblokkeerd, er is een angst om dingen aan te gaan, om gezien te worden, om je plek in te nemen in de wereld … de bezieling is weggevallen, er is een leegte .. wat als een gemis aanvoelt. We kijken in het familie systeem door het op te stellen. We laten onze ouders toe, hun ouders en voorouders. Wat is de blokkade om dat te doorvoelen te accepteren en te helen. Je voorouders leer je op deze manier opnieuw weer kennen en traumatische gebeurtenissen in het licht zetten. waardoor we verbinding  hiermee maken.

Familie Opstellingen

Een essentieel onderdeel van het Systemisch werk en waar het mee begon zijn familie opstellingen. In het systeem van de familie kunnen we onze ouders, grootouders, overgrootouders plaatsen. Iedereen heeft zijn eigen plek binnen het systeem. Het is bijzonder mooi om te zien is dat door een opstelling je contact kunt en als vanzelfsprekend er respect en eerbied ontstaat.

 

Samen met Jacqueline de Vries van Lichtcentrum Amsterdam geef ik zowel workshops Familie Opstellingen als ook workshops en een training in Sjamanistisch Systemisch Werk.

FAMILIEOPSTELLINGEN EN SJAMANISME

Familieopstellingen laat de verbondenheid zien van het Familieveld. Bij Sjamanisme is de verbondenheid met voorouders, de natuur en  het grote geheel belangrijk en speelt een grote rol. Deze synthese van Sjamanisme en Familieopstellingen hebben wij Sjamanistisch Systemisch werk genoemd. Zo slaan we een brug tussen deze twee.  Een dieper breder holistisch bewustzijn en heling is hier de gemeenschappelijke grond.

LEVENSWIEL VAN DE 4 ZIELS GROEPEN

In deze training nemen we steeds als uitgangs punt het Levenswiel van de 4 Ziel groepen: (Dit wiel is geïnspireerd op het levenswiel van Daan van Kampenhout)

  • de Universele Ziel
  • de Familie ziel,
  • de Collectieve Ziel
  • de Individuele Ziel.

LANDKAART EN KOMPAS

Dit wiel fungeert zowel als een landkaart en als kompas en helpt je daarmee om steeds weer te kijken waar je nu staat en hoe jij je verhoudt met elk veld. We zijn namelijk altijd onbewust of bewust verbonden met deze Ziel’s velden. Het is elke keer weer de vraag hoe we vanuit ons individuele ziel/zelf ons daarmee verhouden. Op welk gebied in onszelf hebben we wat uit te zoeken? De verbinding mee aan te gaan, te omarmen of op te lossen? Hoe kunnen we blijven uitlijnen op de agenda van onze ziel? Wanneer dat de vraagstelling wordt dan zal je getoond worden wat er nog opgeruimd dient te worden. Daardoor ga je weer ruimte krijgen om te ontvangen wat je nodig hebt om op je pad verder te gaan.

DE TRAINING SJAMANISTISCH SYSTEMISCH WERK

De training is vooral ervaringsgericht. Je leert het levenswiel van de vier Ziels groepen door het te ervaren en steeds dieper inzichtelijk te voelen hoe de respectievelijk velden werken en aanvoelen. Je wordt je bewust hoe je in het leven staat en wat je plek is in het grote geheel. Dit doen we door verschillende aspecten systemisch te onderzoeken die daar bij horen zoals de plek binnen je familie, gezin, je werk, de relatie met je zelf en de verbinding met de natuur in en om je heen. Je ontmoet en verbindt je met je eigen ziel en leert hoe je je steeds weer verhoudt met de andere ziel groepen. Het wiel is leidend, voor elke avond nemen we een ander aspect in onze aandacht.

ONDERZOEKEN EN ERVAREN

Je wordt telkens opnieuw weer uitgenodigd om in contact te komen met wie je werkelijk bent. Te oefenen in het laten zien, voelen en ervaren wat er in je leeft. We bewegen ons samen binnen de veiligheid van de Cirkel waarin we elkaar steeds opnieuw ontmoeten. De energie van de cirkel staat voor vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, oneindigheid en eenheid. Zo werken en bewegen we steeds op meerdere lagen/dimensies tegelijk. Dit alles onderzoeken en ervaren we door het werken met sjamanistische rituelen, sharing, inquiry, systemische opstellingen, meditatie, dans en beweging.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

WAT JE LEERT EVEN OP EEN RIJTJE

* Systemisch werk
* Ritueel /ceremonie Levenswiel van de vier Ziels groepen
* Familie *Voorouder velden *mannelijk/vrouwelijke lijn
* Verbinden met de ongeziene wereld, gidsen/hulpbronnen
* Healing Circle *Cleansing Circle
* Sharing
* Inquiry
* Expressie stem en dans

ONZE VISIE

“We gaan ervan uit dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Onze werkelijke essentie is liefde. Liefde voor onszelf, de wereld, de natuur, de planeet, de mensheid en onze voorouders. Vanuit ons hart staan we hiermee in verbinding dit geeft ons een diepere verbindende kracht, inzicht en steun.”
We werken samen onder de naam Soul Movements. Wij beiden hebben een grote ervaring opgedaan in diverse trainingen, opleidingen en door het leven zelf.
We zijn opgeleid door Hylke Bonnema en voormalig partners van de academie voor Opstellingen.

Voel je dat je geroepen wordt en wil je onderzoeken, drempels nemen en kijken naar wat er wil bewegen? Je bent welkom in de Cirkel, jouw plek wacht op je om door je in genomen te worden! Kijk voor de eerstvolgende Training en / of workshops op de agenda.

Sjamanisme, Voorouders en Rituelen

Waar gaat Sjamanisme nu eigenlijk over.

Sjamanisme gaat er vanuit dat elk wezen bezield is, in elk wezen zit een spirit, een goddelijke vonk… in de natuur, de rots en steen, het water, de rivieren, zeeën en oceanen, de wind en de lucht, bomen en planten, de dieren, mensen. Alles is in feite een groot systeem, wat verbonden is, zowel in grote bewegingen over de aarde als kleine. Een orkaan zwelt aan, overstromingen en verwoestingen zijn het gevolg. Ik blaas en een veer beweegt mee. Ik word kwaad, ben me niet meer bewust van m’n omgeving, mensen kijken mij niet meer aan, of vijandig. Wie zaait zal datgene oogsten, er is continu een dynamiek van oorzaak en gevolg.

Alles is verbonden met elkaar.

Voorouders

Via de familielijnen kom je bij je voorouders en zoals je weet is  zijn de voorouders in het sjamanisme een heel belangrijk element. Nu mijn beide ouders overleden zijn, zijn zij mijn voorouders geworden. Ze zijn overgegaan zoals dat zo mooi heet, aangesloten in het ongeziene veld bij mijn opa’s en oma’s en al m’n andere voorouders. Zo dichtbij zijn de voorouders en ze laten ons zien dat we ook in de verticale lijn  verbonden zijn. Ik draag de genen van mijn ouders, die op hun beurt weer de genen van hun ouders mee dragen. Er wordt in de genen van alles doorgegeven waar we ons niet bewust van zijn. Onbenoembare angsten, gedrags patronen, onbestendige gevoelens, die nu kunnen spelen en eigenlijk bij anderen van je familie systeem horen. bijv. in een andere generatie wordt iemand genegeerd, iemand niet erkend, er zijn dingen gebeurd die het licht niet kunnen verdragen, oorlogen, roven, moorden, de Kerk met Hel en Verdoemenis, ( ik kom uit een katholieke familie en hier werd nogal mee gedreigd, zoals een tante van mij vertelde), continu op je hoede zijn voor God en Gebod. Het geloof systeem wat dus ook sporen nalaat evenals de oorlogen, verhuizingen. Doden waarover niet gerouwd is nemen ook een belangrijke plek in. Pas later na de dood van mijn eigen ouders heb ik ooms en tantes opgezocht en hun gevraagd naar het verleden. Een oma wiens hechte band met haar zus werd verbroken omdat die een man vond in Noord Holland, in die tijd een halve dag reizen met paard en wagen en met drukke gezinnen was dat niet te doen. Zo bijzonder om over hun levens en die van mijn opa’s, oma’s te horen, het ontroerde me steeds weer om te beseffen dat ik onderdeel ben van dit systeem, mijn familie systeem en het contact wat ik voor hun voel. Hoeveel liefde hierin schuilt en als ik me dat besef hoeveel steun ik dan voel in mijn leven. Ze zijn als het ware een deur naar die ongeziene wereld waarin tijd niet meer bestaat en levens en liefde doorgegeven worden. Hoe het verleden nog  een impact heeft op het leven hier en nu. Deze manier van kijken was voor mij een opening om mijn eigen lijden een plek te kunnen geven, hoe pijnlijk en schrijnend het leven kan zijn….  je draagkracht is enorm en het is onoverkomelijk om trauma’s op te lopen. Om het leven te nemen en te dragen zoals het is. Wat hoort bij het leven als een ziel’s opdracht. De ontdekking dat het hart het instrument is om gevoelens van pijn en traumatische ervaringen te kunnen transformeren. Vanuit je hart is er de liefde die omarmt, verbindt en weer opnieuw uitreikt. Waarbij in het sjamanisme rituelen en erediensten ( zoals ook in religies ) er zijn om het leven te verwerken, te helen, te eren en te vieren.

Rituelen

Rituelen geven ons als mens de gelegenheid stil te staan bij de cycli van het leven. De dood, het leven, de seizoenen en / of de vruchtbaarheid van de aarde, enz. Om zo onze dierbaren, de aarde en de natuur, goden en godinnen te eren. Om daar tijd en aandacht aan te geven, een kaarsje te branden bij de foto van je overleden moeder, of een dierbare, dat is al een ritueel. Iets wat dicht bij is, is zo gewoon, het zit al in ons bewustzijn. Het leven met rituelen geeft je de tijd om stil te staan bij de essentie waar het leven eigenlijk over gaat. Op deze manier verbind je je weer met het leven, de natuur, de voorouders, hun zielen die ook op en van de aarde hebben geleefd, leer je op deze manier weer kennen en eren. Om de bezieling uit hun leven te ervaren en kun je jezelf er bewust mee verbinden. Hier raak je geïnspireerd over je eigen leven en kun je de kracht en liefde voelen uit het systeem van je voorouders.

Sjamanistisch ritueel

Over Atten

Atten van der Vlugt

Atten van der Vlugt61 jaar, ik heb een zoon. Ik ben in relatie.

Geboren op het platteland, zoon van een bollenboer. Als kind moest ik meehelpen op het land en was ik onder de indruk van de ruimte om me heen, de weidsheid van het land. Ik was filosofisch ingesteld en dacht op mijn manier na. In mijn kinderjaren had ik een eigen geloof bedacht, een klein plastic kikkertje die ik Lot noemde, dat was voor mij God, God Lot. Die naam “lot” koos ik niet zomaar, het toeval fascineerde mij enorm. Voor mij waren dat begrippen die samen vielen. Het lot en de toeval. Alles wat je toevalt is goddelijk ( kan ik nu zeggen ). Op de middelbare school was ik erg verlegen. Zoals zovelen in de knoop met mijn puber gevoelens.

Na mijn schooltijd heb ik administratief werk gedaan. Door dat werk was het alsof ik steeds een beetje doodging, ik werd er ongelukkig van. Ik ben gestopt met dat werk. Hierna ging ik naar de kunst academie en ben op mezelf gaan wonen. Een nieuwe wereld ging voor me open. Het gaf me veel vreugde om in alle vrijheid zelf te bepalen wat ik wilde maken en hoe ik dat deed. Bijzonder om te ontdekken dat er altijd inspiratie aanwezig is. Erop te kunnen vertrouwen dat beelden of inzichten zich vanzelf aandienen. Nu ik terugkijk zie ik dat mijn spirituele pad al veel langer gaande was en dat God Lot daarin al een rol speelde.

Na de kunst academie heb ik een aantal jaren in een Osho commune gewoond. In de commune leerde ik samenleven en samenwerken. De sociale omgang binnen de commune bracht zowel vreugde als last. In die tijd mediteerde ik veel en deed ik mee aan allerlei verschillende trainingen ( zoals adem, massage en tantra ). Ook werkte ik in de keuken en leerde daar voor grote groepen koken. Na de commune ben ik als kok gaan werken. Ik kookte ( ook nu nog ) voor grote groepen. Hier heb ik 5 jaar gewoond. Ook nu nog zie ik Osho als mijn leermeester en inspiratiebron. Ik werd me meer en meer bewust van de spirituele richting in mijn leven.

Familie Opstellingen en Sjamanisme

Momenteel ben ik gegrepen door het Systemische Werk, zoals geïntroduceerd door Bert Hellinger met Familie Opstellingen, ik heb een aantal opleidingen gevolgd bij Hylke Bonnema in Familie Opstellingen, zijn werkwijze staat me erg aan. Werken vanuit intuïtie en datgene laten gebeuren wat er wil gebeuren zonder al teveel interventie. Het Sjamanisme diende zich aan, ik was onder de indruk en geïnspireerd. Ik voel me thuis met de gezangen en drums, alsof ik het hart van de aarde mee kon voelen slaan, een oeroude energie die opnieuw tot leven komt. Ik ben mezelf hierin gaan ontwikkelen met stem expressie, het aanroepen en toezingen van de Voorouders, Spirits en andere elementen. Ik gebruik dit in ceremonies en rituelen.

Het eren van de verbinding met alle levende schepselen, de zon, de aarde en Great Spirit.

Ahoo

Contact

Atten van der Vlugt
info@atten.org

Oude Haagseweg 58
1066 BW Amsterdam

Tel: 06-28736028