Home

Sjamanisme 

Als ik buiten ben voel ik me vanzelf gelukkiger, blijer, met een wandeling meer voldaan. Ik kijk naar wat er gebeurt als de natuur weer tot leven komt na een winterperiode. Het biologeert me, steeds weer zijn er nieuwe zaken die me opvallen. Hoe vogeltjes de stampertjes van bloesems eten bijv. of hoe de kleine boomklever zingt, een pad die zich voortbeweegt, hoe salamanders verscholen kunnen zitten onder verzaagde boom stukken. Vaak gaat mijn ademhaling dieper, sta ik ergens even stil en kijk ik om me heen.  Het is de natuur waarin ik me verwonder en daardoor er verbonden mee voel. In de natuur zien we elk moment hoe door de seizoenen allerlei kleuren en geuren tevoorschijn komen. Dat alles in cycli voortgaat. Hoe het dierenrijk, het plantenrijk, de bomen, lucht, de wind, het water en alles wat leeft zo verbonden is. De zon, de maan, melkweg stelsels, zwarte gaten, ik kan dan ook eindeloos doorgaan met het benoemen van al die verschillende elementen.  

Systemisch kijken

We zien dat het weer in grotere systemen over de aarde beweegt. De zon die opkomt en ondergaat, de dag en nacht. De seizoenen van de kaalheid in de winter naar het ontluikende groen van het voorjaar, het volle groen in de zomer en het loslaten van het leven in de herfst. Zowel mentaal als fysiek werkt dit door in ons leven. Het gevoel van meer tot rust te komen in de winter, de nachten zijn lang, het voelt lekker om meer te slapen, meer te bezinnen over werk en leven. In de lente ontwaakt alles ook in onszelf, als de zon begint te schijnen hebben we weer zin om naar buiten te gaan, dingen te ondernemen. Met de zomer dragen we de vruchten van het naar buiten bewegen. Met de herfst nemen we weer afstand, laten de dingen gaan. Wij zijn een onderdeel van deze systemen, ons lijf is het fysieke gedeelte wat verbonden is met de aarde. Wat na de dood ook weer achter blijft in de aarde.

Alles is een

Op een andere manier heeft ook de techniek, het internet en al z’n data systemen een giga vlucht genomen. Onze hedendaagse techniek maakt dat alles verbonden is. Dit gigantische netwerk is over de hele aarde uitgerold. Het is grappig om te bedenken dat de technische vooruitgang er op deze manier achterkomt wat in de natuur en onder natuurvolkeren de normaalste zaak van de wereld is. Dat alles met alles verbonden is ! Als we onszelf zien als onderdeel van de natuur en dit realiseren dat we met het grote geheel mee vibreren dan brengt ons dat dichter bij onze essentie. Met onderzoek in onszelf d.m.v. sjamanistisch systemisch werk kunnen we die band opnieuw ontdekken, er een nieuwe invulling aan geven, de verbinding meer en meer te voelen en waar te laten zijn, zowel in familie verband, de maatschappij om ons heen alsook onszelf en diegenen die ons zijn voorgegaan, onze voorouders. Zo voelen we hoe die verbinding levend en aanwezig is.                                                                                                                                           

Frankrijk, Soul Quest.

Sjamanistisch gedachtegoed

Voor mij is dit steeds weer de uitdaging om te beseffen dat ik niet afgescheiden stukje ben, maar dat ik deel van het grote geheel ben, in zowel slechte als goede tijden. Het feit dat mijn liefde altijd meetelt, dat wat ik doe of denk ook altijd van invloed is op de wereld om mij heen. Hierin schuilt voor mij ook de magie van het leven, de bezieling, deze liefde in alles om me heen. Alles wat hier deel van uitmaakt, de mensen, de natuur, de dieren, de aarde, de zon en het gehele universum. Wat in het sjamanisme Wankan Tanka genoemd word. De mystiek van de natuur en de spirit in alles, benoemd als Great Spirit. Wat me keer op keer doet verwonderen, verblijden en zelfs toelacht. Er is zo’n grote verscheidenheid aan vormen, kleuren, geuren, geluiden, gevoelens en nog zoveel meer. Zoveel om van te genieten. Het is niet zo dat ik elk moment van de dag dit door voel, gewoonlijk sta ik er niet zo bij stil, maar ik probeer wel dat gevoel toe te laten, het een zijn met de schepping. Zodat ik er niet toe doe, of het gebeuren in een groter perspectief plaatsen.

Mijn lichaam als onderdeel van de natuur

De natuur is voor mij steeds weer de inspiratie bron waarin ik me bezield voel. Mijn eigen lichaam is het belangrijkste onderdeel hiervan. Dat is mijn wegwijzer, mijn graadmeter, als ik vastzit, als ik blij ben, de gevoelens en emoties in mijn lichaam. Zoals mijn verkramping, mijn momenten van euforie, gelukzaligheid, verdriet of blijdschap. Deze ervaringen maken dat ik het hier en nu beleef ( al dan niet gekoppeld aan oud zeer, trauma’s e.d. ). Inzichten die komen en gaan. Wat wil mijn lichaam mij vertellen, welke boodschappen geeft het. Open staan voor de wijsheid van mijn lichaam dat serieus nemen, want er is zoveel in mij.

Heelheid

Het totale universum weerspiegeld zich in mij. De 5 elementen water, aarde, vuur, lucht en ether. Ons lichaam is ook opgebouwd uit deze bouwstenen. Voor het stromende water is daar ons bloed en onze lichaam sappen. Voor de aarde zijn er onze botten en het vlees. Voor het vuur is onze liefde en het enthousiasme vanuit ons hart. Voor de lucht zijn daar onze longen, onze adem in en uit, met onze stem als instrument wat zich laat beleven als trillingen en klanken. En de ether wat staat voor de geestes wereld, de ongeziene wereld van voorouders, gidsen, engelen, helpers e.a. Voor mij gaat het echt om al die verbindingen in mezelf te onderzoeken, te ontdekken, te voelen, te vieren en te eren. Alles is heel en al. Het is de mooiste reis die ik maken kan. Ahoo

 

Systemisch Werk en Familie Opstellingen

Familie opstellingen

Familieopstellingen

Heb je het gevoel dat je gevoelens je blokkeren in jouw leven, met de mensen om je heen en wat je wilt in het leven. Dat er zaken spelen binnen je familie waar je geen duidelijkheid over hebt. Door naar jouw familiesysteem te kijken, kun je zien waar je blokkades liggen, waar de oorsprong ligt en hoe we daarmee verbonden zijn.

Familie Systeem

Wat er in andere tijden in ons familiesysteem heeft gespeeld werkt door in ons dagelijks leven. Om daar naar te kijken geeft een enorme bewustwording en verruiming van hoe het ons leven heeft beïnvloed. Vaak raken we ergens in ons leven geblokkeerd, is er een angst om dingen aan te gaan, om gezien te worden, om je plek in te nemen in de wereld… de bezieling is weggevallen. Het kan aanvoelen een leegte.                                                                                                              Met een opstelling kijken we in het familiesysteem hoe het in elkaar zit, wat er speelt en op welke manier we daarmee verbonden zijn. Er kan sprake zijn van geweld, armoede, verlating, misbruik, verslaving, verraad, ziekte of anders. (dit zijn over het algemeen de hoofd thema’s) Door deze zaken een plek te geven maken we ruimte om dat te doorvoelen, te accepteren en te helen. Vanuit het familie veld leer je je opnieuw te verbinden en eventuele traumatische gebeurtenissen of andere emotionele zaken in het licht te zetten. Hierdoor laten we een nieuwe stroom toe waarin we heling, transformatie, ruimte, vrede en liefde kunnen ervaren.                                                                                                                  Je kunt een sessie familie opstellingen boeken om meer helderheid te verkrijgen.

Familieopstellingen en Sjamanisme

Familieopstellingen laat de verbondenheid zien binnen het hele Familieveld. Dat betekent inclusief al onze voorouders die deel uitmaken van dat veld. We leven hier op aarde, zowel de mensheid nu als onze voorouders leefden van de natuur, als levende wezens maken we hiervan deel uit. Binnen het Sjamanisme is de verbinding met de voorouders, de natuur, de aarde, de zon en al het leven vanzelf sprekend. Om deze verbinding te eren zijn er vele ceremonies en rituelen.

Deze synthese van Sjamanisme en Familieopstellingen noemen we Sjamanistisch Systemisch werk. Zo slaan we een brug tussen deze twee, zodat er een dieper en breder holistisch bewustzijn ontstaat.

Systemisch Werk

Systemisch Werk – Ontdek hoe familie, maatschappij, religie en cultuur invloed hebben op je leven. Leer je plek in te nemen.                                                                    Onze persoonlijke ziel is verbonden met het grotere geheel en liefde is onze levenskracht.

Training Sjamanistisch Systemisch Werk en Soul Quest

Ben je op zoek naar een manier om meer verbinding te voelen met je familie en oorsprong?

Samen met Jacqueline de Vries van Lichtcentrum Amsterdam geven we de training in Sjamanistisch Systemisch Werk, welke 16 dagen, eens per maand een of twee dagen is, met daarin ook een 4-daagse Soul Quest in Noord Frankrijk, waarbij we voornamelijk in en met de natuur werken. In deze training gebruiken we het Levens Wiel  van Daan van Kampenhout in combinatie met het Systemische werk wat we door de jaren heen ontwikkeld hebben.            

Levenswiel van de 4 Zielenvelden

In deze training nemen we steeds als uitgangs punt het Levenswiel van de 4 Ziel groepen: (Dit wiel is geïnspireerd op het levenswiel van Daan van Kampenhout)

  • de Universele Ziel
  • de Familie ziel,
  • de Collectieve Ziel
  • de Individuele Ziel
  • Dit hebben we aangevuld met Moeder Aarde, Vader Zon en Grootmoeder Maan. Great Spirit, de Bron, het Goddelijke, de vonk van het leven zelf, de spirit die in alles aanwezig is. (hier zijn meer benamingen voor)

Landkaart en kompas

Dit wiel fungeert zowel als een landkaart en als kompas en helpt je daarmee om steeds weer te kijken waar je nu staat en hoe jij je verhoudt met elk veld. We zijn namelijk altijd onbewust of bewust verbonden met deze Ziel’s velden. Het is elke keer weer de vraag hoe we vanuit onze individuele ziel/zelf hier mee verhouden. Op welk gebied hebben we wat uit te zoeken?  Verbinding mee aan te gaan, te omarmen of op te lossen? Hoe kunnen we blijven schaven en slijpen aan onszelf ? Wat is onze ziel missie. ? Wanneer dat de vraagstelling wordt dan zal je getoond worden wat er nog opgeruimd dient te worden. Daardoor krijg je weer ruimte om te ontvangen wat je nodig hebt om op je pad verder te gaan.

De training sjamanistisch systemisch werk

De training is vooral ervaringsgericht. Je leert het levenswiel van de vier Ziels groepen door het te ervaren en steeds dieper inzichtelijk te voelen hoe de respectievelijk velden werken en aanvoelen. Je wordt je bewust hoe je in het leven staat en wat je plek is in het grote geheel. Dit doen we door verschillende aspecten systemisch te onderzoeken die daar bij horen zoals de plek binnen je familie, gezin, je werk, de relatie met je zelf en de verbinding met de natuur in en om je heen. Je ontmoet en verbindt je met je eigen ziel en leert hoe je je steeds weer verhoudt met de andere ziel groepen. Het wiel is leidend, voor elk blok nemen we een ander aspect in onze aandacht.

Onderzoeken en ervaren.

Je wordt telkens opnieuw weer uitgenodigd om in contact te komen met wie je werkelijk bent. Te oefenen in het laten zien, voelen en ervaren wat er in je leeft. We bewegen ons samen binnen de veiligheid van de Cirkel waarin we elkaar steeds opnieuw ontmoeten. De energie van de cirkel staat voor vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, oneindigheid en eenheid. Zo werken en bewegen we steeds op meerdere lagen/dimensies tegelijk. Dit alles onderzoeken en ervaren we door het werken met sjamanistische rituelen, sharing, inquiry, systemische opstellingen, meditatie, dans en beweging.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

Wat je leert op een rijtje

* Systemisch werk
* Rituelen en ceremonies met het Levenswiel van de vier Ziels groepen
* Familie – Voorouder velden – Mannen/Vrouwen lijn
* Verbinden met de ongeziene wereld, gidsen/hulpbronnen
* Je eigen sacred space
* Sharing
* Inquiry
* Expressie stem en dans

Onze visie

“We gaan ervan uit dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Onze werkelijke essentie is liefde. Liefde voor onszelf, de wereld, de natuur, de planeet, de mensheid en onze voorouders. Vanuit ons hart staan we hiermee in verbinding dit geeft ons een diepere verbindende kracht, inzicht en steun.”
We werken samen onder de naam Soul Movements. Wij beiden hebben zeer veel ervaring opgedaan in allerlei trainingen, opleidingen en door het leven zelf. We zien onszelf in het stadium van elders, met alle respect.

Voel je dat je geroepen wordt en wil je onderzoeken, drempels nemen en kijken naar wat er wil bewegen? Je bent welkom in de Cirkel, jouw plek wacht op je om door je in genomen te worden! Kijk voor de eerstvolgende Training en/of workshops op de agenda.

Data voor de komende training:                                                                                                  19 oktober, 15 en 16 november, 14 december, 24 en 25 januari, 22 februari, 21 en 22 maart, 26 april,  28 mei t/m 1 juni (Natuur beleving in Noord Frankrijk) en de laatste dag op 21 juni.

Aanmelden: https://lichtcentrumamsterdam.nl/trainingen/jaartraining-sjamanistisch-systemisch-werk/

Zelf geef ik mannen groepen vanuit deze zienswijze.                             

Ook geef ik privé sessies op het gebied van opstellingen in combinatie met het sjamanisme.

Deze zijn terug te vinden in de agenda.

https://atten.org/wp-admin/post.php?post=694&action=edit

Sjamanisme, Voorouders en Rituelen


Waar gaat Sjamanisme nu eigenlijk over?

Het Sjamanisme gaat er vanuit dat elk wezen bezield is, in elk wezen is  een goddelijke vonk … Bezield zeggen we of we benoemen het als spirit. Die spirit is dan ook alles omvattend. Wat om ons heen is in de natuur, bomen en planten, de rotsen en stenen, het water,  rivieren, zeeën, oceanen, de wind en de lucht, dieren en mensen. Als we vanuit deze visie kijken, kijken we met een andere blik naar de wereld en kunnen we voelen dat we deel uitmaken van dit geheel.  Dan is alles een groot systeem, zowel de grote planeten, de melkwegstelsels als de meest kleine deeltjes zoals atomen. Dat is het geheel en alles heeft een relatie en beïnvloed elkaar. Zoals wanneer koude en warme lucht stromen elkaar ontmoeten, een orkaan zwelt aan, overstromingen en verwoestingen zijn het gevolg. Ik blaas en een veer beweegt mee. Ik word kwaad, ben mij niet meer bewust van mijn omgeving, schep afstand naar mensen om me heen, er ontstaat vijandigheid, of anders ik reik uit met een glimlach, vraag geïnteresseerd hoe het gaat, de ander glimlacht terug raakt mij aan. Wie zaait zal datgene oogsten, continu is er een dynamiek van oorzaak en gevolg, een constante van energie en beweging.

Alles is verbonden met elkaar.

Voorouders

Wie zijn die voorouders ?

Via de  familie lijnen kom je bij jouw voorouders en zoals je weet zijn de voorouders in het Sjamanisme een heel belangrijk element. Nu mijn beide ouders zijn overleden, zijn zij mijn voorouders geworden. Ze zijn overgegaan zoals dat zo mooi heet, verbonden in de ongeziene wereld, bij mijn opa’s en oma’s en al mijn andere voorouders. Zo dichtbij zijn voorouders, ze laten ons zien dat we in de familie lijn verbonden zijn. Ik draag de genen van mijn ouders, die op hun beurt weer de genen van hun ouders dragen. Er wordt in de genen van alles doorgegeven waar we ons niet bewust van zijn. Onverklaarbare angsten, gedragsproblemen, onbestendige gevoelens, die misschien nu spelen en eigenlijk bij andere generaties van je familie systeem horen.

De werking

Bijv. in een andere generatie wordt iemand genegeerd, iemand niet erkend, er zijn dingen gebeurd die het licht niet kunnen verdragen, oorlogen met daders en slachtoffers, de doden waarover niet gerouwd werd, roofpartijen, moorden, de Kerk met Hel en Verdoemenis, (ik kom uit een katholieke familie en hier werd nogal mee gedreigd, zoals een tante van mij vertelde), het continu op je hoede zijn voor God en Gebod. Het geloof systeem dat dus ook zijn sporen nalaat evenals. Kinderen die voortijdig stierven kregen geen graf, geen plek. De kerk had het voor het zeggen en men volgde vaak gedwee wat de geboden waren. Verhuizingen van het ene land naar het andere. Mijn oma bijv. had een zus waar ze gek mee was, die trouwde en verhuisde naar Noord Holland. Dat betekende in die tijd met paard en wagen (als je dat al had, mijn oma had het niet zo breed) een reis van een halve dag. Zij heeft haar zus nauwelijks meer gezien. Deze zelfde oma kon geen moeder melk geven. Dat betekende in die tijd dat kinderen koemelk kregen, vaak waren de kinder maagjes daar niet tegen bestand, waardoor ze alsnog stierven. Van de 11 kinderen zijn er daardoor 5 overleden, wat extreem pijnlijk is. Ikzelf heb me geïdentificeerd met dit trauma waarna ik het een opstelling met veel verdriet los kon laten. Zo is het zo belangrijk om je verleden, jouw familie geschiedenis te kennen. 

Mijn voorouders

Pas later na de dood van mijn eigen ouders heb ik ooms en tantes gezocht en hun gevraagd naar het verleden. Een oma wiens hechte band met haar zus werd verbroken omdat die een man in Noord Holland vond, in die tijd een halve dag reizen met paard en wagen en met een druk gezin was dat niet te doen. Zo bijzonder om over hun levens en die van mijn opa’s, oma’s te horen, het deed me steeds weer beseffen dat ik onderdeel ben van dit systeem, van mijn familie systeem en wat voor contact ik voor hun voel. Hoeveel liefde hierin schuilt en als ik me dat realiseer, hoeveel steun ik dan van hen in mijn leven voel. Zij zijn als het ware een deur naar die ongeziene wereld waarin tijd niet meer bestaat en enkel liefde van belang is. Het verleden heeft altijd een impact op het leven hier en nu. Deze manier van kijken was voor mij een opening om gebeurtenissen in mijn eigen leven een plek te geven, hoe vervelend en schrijnend het leven kan zijn …. 

Het Lot wat je te dragen hebt.

Om te beseffen dat de overlevingskracht enorm is en dat het bijna onoverkomelijk is om trauma’s op te lopen. Om het leven te nemen en te dragen zoals het is. Om je kruis te dragen, je eigen kruis. Je lot te nemen zoals het is. Deze zaken horen bij het leven zodat we gaan spreken over een ziel’s opdracht. Onder de trauma’s ligt ook een bijzondere grote kracht die als het vrijkomt voor een enorme vreugde en blijheid zorgt in het leven. De ontdekking dat het hart het instrument is om gevoelens van pijn en traumatische ervaringen te transformeren. Vanuit je hart is er de liefde die omarmt, verbindt en vanwaar uit je steeds weer opnieuw kan uitreiken.

Rituelen en Ceremonies

Waarbij er in het sjamanisme rituelen en ceremonies zijn (zoals ook in religies er diensten zijn) om het leven te verwerken, te helen, te eren en te vieren.

Rituelen

Rituelen geven ons als mens de gelegenheid om stil te staan ​​bij de cycli van het leven. De dood, het leven, de seizoenen, de lente met haar vruchtbaarheid, de zomer om te oogsten, de herfst om af te sterven, de stilte in de winter. Om zo onze dierbaren, de aarde en de natuur, jaargetijden, goden en godinnen te eren. Om daar tijd en aandacht aan te geven, een kaarsje branden bij de foto van je overleden moeder, of een dierbare, dat is al een ritueel. Op Allerzielen herdenken we gezamenlijk onze dierbare doden. In feite is het zo dichtbij, het is zo gewoon, het zit al van nature in ons bewustzijn. Die rituelen geven je de tijd om stil te staan ​​bij de essentie waar het leven eigenlijk over gaat.

Op deze manier verbindt je je weer met het leven, de natuur, jouw voorouders, hun zielen die ook op en van de aarde hebben geleefd, leer je op deze manier kennen en eren. Om de bezieling uit hun leven te ervaren kun je je er bewust mee verbinden. Hier wordt je geïnspireerd over je eigen leven en kun je de kracht en liefde voelen uit het systeem van je familie.

Sjamanistische ritueel

Contact

Atten van der Vlugt

info@atten.org

Oude Haagseweg 58
1066 BW Amsterdam

Tel: 06-28736028

Voor opstellingen en prive sessie kun je bellen of mailen.

Sessies worden gegeven in Utrecht of Amsterdam. Al naar gelang de voorkeur op afspraak gemaakt is. Prijs voor een sessie van 90 min. is € 75, –