Home

Sjamanisme en mijn inspiratie.

Als ik buiten ben voel ik me vanzelf gelukkiger, blijer, met een wandeling meer voldaan. Ik kijk naar wat er gebeurt als de natuur weer tot leven komt na een winterperiode. Het biologeert me, steeds weer zijn er nieuwe zaken die me opvallen. Hoe vogeltjes de stampertjes van bloesems eten bijv. of hoe de kleine boomklever zingt, een pad die zich voortbeweegt, hoe salamanders verscholen kunnen zitten onder verzaagde boom stukken. Vaak gaat mijn ademhaling dieper, sta ik ergens even stil en kijk ik om me heen.  Het is de natuur waar ik me het meest verbonden mee voel. In de natuur zien we elk moment hoe alles en iedereen verbonden is. De seizoenen, de temperatuur, hoe groen het is, het gedrag van de dieren, alle verschillende vormen. De kleuren die daarmee samen hangen en constant mee veranderen.

We zien  dat het weer en de wind in grotere systemen over de aarde bewegen. De zon die opkomt en ondergaat, de dag en nacht. De seizoenen van de kaalheid in de winter naar het ontluikende groen van het voorjaar, het volle groen in de zomer en het loslaten van het leven in de herfst. Zowel mentaal als fysiek werkt dit door in ons leven. Het gevoel van meer tot rust te komen in de winter, de nachten zijn lang, het voelt lekker om meer te slapen en niet teveel te doen. In de lente ontwaakt alles ook in onszelf, als de zon begint te schijnen hebben we weer zin om naar buiten te gaan, dingen te ondernemen. Met de zomer dragen we de vruchten van het naar buiten bewegen. Met de herfst nemen we weer afstand, laten de dingen gaan. Wij zijn een onderdeel van deze systemen, ons lijf is het fysieke gedeelte wat verbonden is met de aarde. Wat na de dood ook weer achter blijft in de aarde.

Op een andere manier heeft ook de techniek, het internet en al z’n data systemen een giga vlucht genomen. Deze techniek maakt dat alles verbonden is. Dit gigantische netwerk is over de hele aarde uitgerold. Het is grappig om te bedenken dat de technische vooruitgang er op deze manier achterkomt wat in de natuur en onder natuurvolkeren de normaalste zaak van de wereld is. Dat alles met alles verbonden is ! Als we onszelf zien als onderdeel van de natuur en dit realiseren dat we met het grote geheel mee vibreren dan brengt ons dat dichter bij onze essentie. Met onderzoek in onszelf d.m.v. sjamanistisch systemisch werk kunnen we die band opnieuw ontdekken, een nieuwe betekenis geven en verder verdiepen. In onszelf is die verbinding levend en aanwezig.

Sjamanistisch gedachtegoed

Voor mij is dit steeds weer de uitdaging om dit te beseffen, om niet te denken dat ik een afgescheiden stukje ben, maar dat ik deel van het grote geheel ben, in zowel slechte als goede tijden. Het feit dat mijn liefde altijd meetelt, dat wat ik doe of denk altijd van invloed is op de wereld om mij heen. Hierin schuilt voor mij ook de magie van het leven, de bezieling in alles om me heen, de mensen, de natuur, de dieren, de aarde, de zon en het gehele universum. Wat in het sjamanisme Wankan Tanka genoemd word. De mystiek van de natuur en de spirit in alles, benoemd als Great Spirit. Wat me keer op keer doet verwonderen, verblijden en zelfs toelacht. Er is zo’n grote verscheidenheid aan vormen, kleuren, geuren, geluiden, ideeën en nog zoveel meer. Zoveel om van te genieten. Eindeloos.

Mijn lichaam als onderdeel van de natuur

De natuur is voor mij steeds weer de inspiratie bron waarin ik me bezield voel. Mijn eigen lichaam is het belangrijkste onderdeel hiervan. Dat is mijn wegwijzer, mijn graadmeter, als ik vastzit, als ik blij ben, de gevoelens en emoties in mijn lichaam. Zoals mijn  verkramping, mijn momenten van euforie, gelukzaligheid of blijdschap. Deze ervaringen maken dat ik het hier en nu beleef ( al dan niet gekoppeld aan oud zeer, trauma’s e.d. ). Inzichten die komen en gaan. Wat wil mijn lichaam mij vertellen, welke boodschappen geeft het. Open staan voor de wijsheid van mijn lichaam dat serieus nemen, want er is zoveel in mij.

Heelheid

Het totale universum weerspiegeld zich in mij. De 5 elementen water, aarde, vuur, lucht en ether. Ons lichaam is ook opgebouwd uit deze bouwstenen, voor het water is daar ons bloed en onze lichaams sappen, voor de aarde onze botten en het vlees, voor het vuur is onze liefde, ons hart, de kracht van het hart, voor de lucht zijn daar onze longen, onze stem met trillingen die zich in klanken laten horen en de ether voor de geestes wereld, de ongeziende wereld van gidsen, engelen, helpers e.a. Voor mij gaat het echt om die verbinding met mezelf te onderzoeken, te ontdekken, te voelen, te vieren en te eren. Alles is heel en al. Het is de mooiste reis die ik maken kan. Ahoo!

Systemisch werk en Opstellingen

Systemisch werk

We zijn onderdeel van de natuur, van onze familie, van het maatschappelijke systeem en onze eigen individuele waarheden. Ook speelt het geloof en religieuze overtuigingen een grote rol nu of in het verleden in ons leven. Al deze verschillende systemen hebben hun invloed op ons. In het systemische werk gaan we dieper in op deze systemen en hun invloed op ons dagelijkse leven.

Als ziel kom je op aarde vanuit een groter zielenveld en daal je neer in een familieveld, dat van je ouders en voorouders. Je krijgt een plek binnen dit familie systeem. Een vader en moeder, broers en zussen, ooms en tantes, opa’s en oma’s, neven en nichten. We noemen dat het familie veld. Daarnaast is er ook de maatschappij waarin je je bevind. Hier is het onze westerse maatschappij met eigen normen en waarden, (anders dan bijv. stammen in Afrika, of in China  of Zuid Amerika). In onze westerse maatschappij  zijn  de christelijke waardes sterk vertegenwoordigt. Al deze normen en waarden zijn onderdeel van een systemisch veld. Evenals de religie, onze scholen, het werk wat we doen, de verschillende rangen en standen, de politiek en vele andere systemen. Door alles te zien als systemen en het zo te ordenen maakt het makkelijker om inzicht te krijgen hierin, hoe deze zaken jouw leven beïnvloeden. Met Systemisch Werk gaan we op onderzoek uit en kijken wat het met ons doet. Op deze manier kunnen we immers alles een plek  geven, zaken ontrafelen die onontwarbaar lijken. We kijken welke plek we innemen in relatie met deze systemen. We zullen meer en meer ontdekken dat onze persoonlijke ziel verbonden is met het grote geheel en dat liefde daarin de levenskracht is.

Familie lijnen

Wat er in andere tijden in ons familiesysteem heeft gespeeld werkt door in ons dagelijks leven, om daar naar te kijken geeft een enorme bewustwording en verruiming van hoe het leven als leerschool in elkaar zit. Vaak raken we ergens in ons leven geblokkeerd, er is een angst om dingen aan te gaan, om gezien te worden, om je plek in te nemen in de wereld… de bezieling is weggevallen, er is een leegte, wat als een gemis aanvoelt. We kijken in het familiesysteem door het op te stellen. We laten onze ouders toe, hun ouders en voorouders. Waar ligt jouw blokkade, met wie is dat verbonden, is er ruimte om dat te doorvoelen, te accepteren en te helen. Er kan sprake zijn van geweld, armoede, verlating, misbruik, verslaving, verraad, ziekte ( dit zijn over het algemeen de hoofd thema’s ). Vanuit het familie veld van je voorouders leer je je opnieuw te verbinden en eventuele traumatische gebeurtenissen of andere emotionele zaken in het licht te zetten. Hierdoor kunnen we heling, transformatie, ruimte, vrede en liefde ervaren.

Familie Opstellingen

Een essentieel onderdeel van het Systemisch werk en waar het voor mij mee begon zijn familie opstellingen. In het systeem van de familie kunnen we onze ouders, grootouders, overgrootouders plaatsen. Iedereen heeft zijn eigen plek binnen het systeem. De zaken die van invloed zijn geweest in hun levens, die misschien ook nog doorwerken in mijn leven. Dat te mogen doorvoelen, een plek te geven en te zien is bijzonder waardevol. Je kunt in een opstelling voelen wat de familie met je doet, op deze manier ontstaat er ruimte en verbinding.

Samen met Jacqueline de Vries van Lichtcentrum Amsterdam geef ik in Noord Frankrijk 2 x per jaar een Soul Quest, waarbij we voornamelijk in en met de natuur werken. Ook geven we de training in Sjamanistisch Systemisch Werk, welke 9 dagen, eens per maand is. In deze training gebruiken we het Levens Wiel  van Daan van Kampenhout in combinatie met het Systemische werk wat we door de jaren heen ontwikkeld hebben. Zelf geef ik mannen groepen vanuit deze zienswijze. Ook geef ik privé sessies op het gebied van opstellingen in combinatie met het sjamanisme. Deze zijn terug te vinden in de agenda.

FAMILIEOPSTELLINGEN EN SJAMANISME

Familieopstellingen laat de verbondenheid zien met het Familieveld. We leven hier op aarde, zowel de mensheid nu als onze voorouders leefden van de natuur, waardoor we deel van de natuur zijn. Binnen het Sjamanisme is de verbinding met de voorouders, de natuur en ook  de zonnestelsels van levensbelang, om deze verbinding te eren zijn er vele ceremonies en rituelen.

Deze synthese van Sjamanisme en Familieopstellingen noemen we Sjamanistisch Systemisch werk. Zo slaan we een brug tussen deze twee, zodat er een dieper en breder holistisch bewustzijn ontstaat.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

Levenswiel van de 4 Zielsvelden

In deze training nemen we steeds als uitgangs punt het Levenswiel van de 4 Ziel groepen: (Dit wiel is geïnspireerd op het levenswiel van Daan van Kampenhout)

  • de Universele Ziel
  • de Familie ziel,
  • de Collectieve Ziel
  • de Individuele Ziel
  • Dit hebben we aangevuld met Moeder Aarde, Vader Zon en Grootmoeder Maan.    en de vonk van het leven zelf, de spirit die in alles aanwezig is. Great Spirit, de Bron, het Goddelijke. (daar zijn meer benamingen voor)
 

Landkaart en kompas

Dit wiel fungeert zowel als een landkaart en als kompas en helpt je daarmee om steeds weer te kijken waar je nu staat en hoe jij je verhoudt met elk veld. We zijn namelijk altijd onbewust of bewust verbonden met deze Ziel’s velden. Het is elke keer weer de vraag hoe we vanuit onze individuele ziel/zelf hier mee verhouden. Op welk gebied hebben we wat uit te zoeken ?  Verbinding mee aan te gaan, te omarmen of op te lossen ? Hoe kunnen we blijven schaven en slijpen aan onszelf ? Wat is onze ziel missie. ? Wanneer dat de vraagstelling wordt dan zal je getoond worden wat er nog opgeruimd dient te worden. Daardoor krijg je weer ruimte om te ontvangen wat je nodig hebt om op je pad verder te gaan.

De training sjamanistisch systemisch werk

De training is vooral ervaringsgericht. Je leert het levenswiel van de vier Ziels groepen door het te ervaren en steeds dieper inzichtelijk te voelen hoe de respectievelijk velden werken en aanvoelen. Je wordt je bewust hoe je in het leven staat en wat je plek is in het grote geheel. Dit doen we door verschillende aspecten systemisch te onderzoeken die daar bij horen zoals de plek binnen je familie, gezin, je werk, de relatie met je zelf en de verbinding met de natuur in en om je heen. Je ontmoet en verbindt je met je eigen ziel en leert hoe je je steeds weer verhoudt met de andere ziel groepen. Het wiel is leidend, voor elke avond nemen we een ander aspect in onze aandacht.

Onderzoeken en ervarensJe wordt telkens opnieuw weer uitgenodigd om in contact te komen met wie je werkelijk bent. Te oefenen in het laten zien, voelen en ervaren wat er in je leeft. We bewegen ons samen binnen de veiligheid van de Cirkel waarin we elkaar steeds opnieuw ontmoeten. De energie van de cirkel staat voor vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, oneindigheid en eenheid. Zo werken en bewegen we steeds op meerdere lagen/dimensies tegelijk. Dit alles onderzoeken en ervaren we door het werken met sjamanistische rituelen, sharing, inquiry, systemische opstellingen, meditatie, dans en beweging.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

Wat je leert op een rijtje

* Systemisch werk
* Rituelen en ceremonies met het Levenswiel van de vier Ziels groepen
* Familie – Voorouder velden – Mannen/Vrouwen lijn
* Verbinden met de ongeziene wereld, gidsen/hulpbronnen
* Je eigen sacred space
* Sharing
* Inquiry
* Expressie stem en dans

Onze visie

“We gaan ervan uit dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Onze werkelijke essentie is liefde. Liefde voor onszelf, de wereld, de natuur, de planeet, de mensheid en onze voorouders. Vanuit ons hart staan we hiermee in verbinding dit geeft ons een diepere verbindende kracht, inzicht en steun.”
We werken samen onder de naam Soul Movements. Wij beiden hebben zeer veel ervaring opgedaan in allerlei trainingen, opleidingen en door het leven zelf. ( we zien onszelf toch in het stadium van elders, met alle respect ).
We zijn opgeleid door Hylke Bonnema en voormalig partners van de academie voor Opstellingen.

Voel je dat je geroepen wordt en wil je onderzoeken, drempels nemen en kijken naar wat er wil bewegen? Je bent welkom in de Cirkel, jouw plek wacht op je om door je in genomen te worden! Kijk voor de eerstvolgende Training en/of workshops op de agenda.

Sjamanistisch Systemisch Werk

Sjamanisme, Voorouders en Rituelen


Waar gaat Sjamanisme nu eigenlijk over?

Het Sjamanisme gaat er vanuit dat elk wezen bezield is, in elk wezen is  een goddelijke vonk … Bezield zeggen we of we benoemen het als spirit. Die spirit is dan ook alles omvattend. Wat om ons heen is in de natuur, bomen en planten, de rotsen en stenen, het water,  rivieren, zeeën, oceanen, de wind en de lucht, dieren en mensen. Als we vanuit deze visie kijken, kijken we met een andere blik naar de wereld en kunnen we voelen dat we deel uitmaken van dit geheel.  Dan is alles een groot systeem, zowel de grote planeten, de melkwegstelsels als de meest kleine deeltjes zoals atomen. Dat is het geheel en alles heeft een relatie en beïnvloed elkaar. Zoals wanneer koude en warme lucht stromen elkaar ontmoeten, een orkaan zwelt aan, overstromingen en verwoestingen zijn het gevolg. Ik blaas en een veer beweegt mee. Ik word kwaad, ben mij niet meer bewust van mijn omgeving, schep afstand naar mensen om me heen, er ontstaat vijandigheid, of anders ik reik uit met een glimlach, vraag geïnteresseerd hoe het gaat, de ander glimlacht terug raakt mij aan. Wie zaait zal datgene oogsten, continu is er een dynamiek van oorzaak en gevolg, een constante van energie en beweging.

Alles is verbonden met elkaar.

Wie zijn die voorouders ?

Via de  familie lijnen kom je bij jouw voorouders en zoals je weet zijn de voorouders in het Sjamanisme een heel belangrijk element. Nu mijn beide ouders zijn overleden, zijn zij mijn voorouders geworden. Ze zijn overgegaan zoals dat zo mooi heet, verbonden in de ongeziene wereld, bij mijn opa’s en oma’s en al mijn andere voorouders. Zo dichtbij zijn voorouders, ze laten ons zien dat we in de familie lijn verbonden zijn. Ik draag de genen van mijn ouders, die op hun beurt weer de genen van hun ouders dragen. Er wordt in de genen van alles doorgegeven waar we ons niet bewust van zijn. Onverklaarbare angsten, gedragsproblemen, onbestendige gevoelens, die misschien nu spelen en eigenlijk bij andere generaties van je familie systeem horen.

Bijv. in een andere generatie wordt iemand genegeerd, iemand niet erkend, er zijn dingen gebeurd die het licht niet kunnen verdragen, oorlogen met daders en slachtoffers, de doden waarover niet gerouwd werd, roofpartijen, moorden, de Kerk met Hel en Verdoemenis, (ik kom uit een katholieke familie en hier werd nogal mee gedreigd, zoals een tante van mij vertelde), het continu op je hoede zijn voor God en Gebod. Het geloof systeem dat dus ook zijn sporen nalaat evenals. Kinderen die voortijdig stierven kregen geen graf, geen plek. De kerk had het voor het zeggen en men volgde vaak gedwee wat de geboden waren. Verhuizingen van het ene land naar het andere. Mijn oma bijv. had een zus waar ze gek mee was, die trouwde en verhuisde naar Noord Holland. Dat betekende in die tijd met paard en wagen (als je dat al had, mijn oma had het niet zo breed) een reis van een halve dag. Zij heeft haar zus nauwelijks meer gezien. Laat staan als je naar andere continenten ging. 

Mijn voorouders

Pas later na de dood van mijn eigen ouders heb ik ooms en tantes gezocht en hun gevraagd naar het verleden. Een oma wiens hechte band met haar zus werd verbroken omdat die een man in Noord Holland vond, in die tijd een halve dag reizen met paard en wagen en met een druk gezin was dat niet te doen. Zo bijzonder om over hun levens en die van mijn opa’s, oma’s te horen, het deed me steeds weer beseffen dat ik onderdeel ben van dit systeem, van mijn familie systeem en wat voor contact ik voor hun voel. Hoeveel liefde hierin schuilt en als ik me dat realiseer, hoeveel steun ik dan van hen in mijn leven voel. Zij zijn als het ware een deur naar die ongeziene wereld waarin tijd niet meer bestaat en enkel liefde van belang is. Het verleden heeft altijd een impact  op het leven hier en nu. Deze manier van kijken was voor mij een opening om gebeurtenissen in mijn eigen leven een plek te geven, hoe vervelend en schrijnend het leven kan zijn …. uiteindelijk is de overlevingskracht enorm en ook is het bijna onoverkomelijk om trauma’s op te lopen. Om het leven te nemen en te dragen zoals het is. Wat hoort bij het leven zoals een ziel’s opdracht. De ontdekking dat het hart het instrument is om gevoelens van pijn en traumatische ervaringen te transformeren. Vanuit je hart is er de liefde die omarmt, verbindt en vanwaar uit je steeds weer opnieuw kan uitreiken.

Waarbij er in het sjamanisme rituelen en ceremonies zijn (zoals ook in religies er diensten zijn) om het leven te verwerken, te helen, te eren en te vieren.

Rituelen

Rituelen geven ons als mens de gelegenheid om stil te staan ​​bij de cycli van het leven. De dood, het leven, de seizoenen, de lente met haar vruchtbaarheid, de zomer om te oogsten, de herfst om af te sterven, de stilte in de winter. Om zo onze dierbaren, de aarde en de natuur, jaargetijden, goden en godinnen te eren. Om daar tijd en aandacht aan te geven, een kaarsje branden bij de foto van je overleden moeder, of een dierbare, dat is al een ritueel. Op Allerzielen herdenken we gezamenlijk onze dierbare doden. In feite is het zo dichtbij, het is zo gewoon, het zit al van nature in ons bewustzijn. Die rituelen geven je de tijd om stil te staan ​​bij de essentie waar het leven eigenlijk over gaat.

Op deze manier verbindt je je weer met het leven, de natuur, jouw voorouders, hun zielen die ook op en van de aarde hebben geleefd, leer je op deze manier kennen en eren. Om de bezieling uit hun leven te ervaren kun je je er bewust mee verbinden. Hier wordt je geïnspireerd over je eigen leven en kun je de kracht en liefde voelen uit het systeem van je familie.

Sjamanistische ritueel

Contact

Atten van der Vlugt

info@atten.org

Oude Haagseweg 58
1066 BW Amsterdam

Tel: 06-28736028

Voor opstellingen en prive sessie kun je bellen of mailen.

Sessies worden gegeven in Utrecht of Amsterdam. Al naar gelang de voorkeur op afspraak gemaakt is. Prijs voor een sessie van 90 min. is € 75, –