Mannen Werk

Als man met andere mannen, de verbinding aangaan waardoor je heling, bewustwording en ondersteuning ondervind in je man-zijn.

Dit is het Mannen Werk.

Mannen Werk
7 bijeenkomsten eens in de maand op de woensdag avond van 20.00hr – 22.30 hr. inloop vanaf 19.30hr

Data in 2021: 6 januari,  3 februari, 3 maart, 24 maart, 14 april, 12 mei en 16 juni.

De volgende hoofd thema’s gaan we behandelen in deze 7 avonden.

~ Vader Lijn, Grootvader, Overgrootvader en zo  terug.

Jouw vader is jouw eerste voorbeeld van man zijn ( ook als hij niet aanwezig was), de eerste spiegel, het eerste man-beeld. Op zijn beurt heeft hij zijn vader als man-beeld en zo kijken we systemisch terug in de tijd, naar de vader van jouw vader, opa, overgrootvader, over over grootvader. Wat wordt er doorgegeven in jouw mannen lijn van generatie op generatie. Kijken wat de beelden ons te zeggen hebben.

~ De Kleine jij.

Het innerlijk kind, z’n behoeftes en verlangens. De spiegeling van onze ouders in onze eerste levensjaren zijn bepalend voor de rest van ons leven. De gevoelens van bijv. onveiligheid, eenzaamheid, afgescheidenheid keren alsmaar terug in ons latere leven. Het is essentieel om een helder zicht op deze patronen te krijgen, voor heling en nieuwe verbinding.

~ Overtuigingen en Oordelen over het man zijn.

Onderzoeken van wat het algemene beeld van het man-zijn is. Wat is het beeld dat de maatschappij ons schetst. Als man leer je stoer en sterk te zijn, eerst je kracht gebruiken dan je hersens, je gevoelens en emoties niet te tonen en de kwetsbaarheid zo mogelijk te negeren. Je bent een mietje als je je gevoel en emoties laat zien. Dit soort overtuigingen werken elke dag door in je leven. Deze ideeën onderzoeken we.

~ Zelfbeeld.

Vaak maken we een image van datgene wat je graag laat zien aan de buitenwereld, de dingen waar we niet zo trots op zijn laten we dikwijls ook niet zien.  Het beeld van hoe je jezelf graag ziet is dat nog steeds passend, zijn er verschuivingen, inzichten, ervaringen die maken dat je anders in het leven bent gaan staan. Hoe kijken anderen naar jou. Wat is jouw verlangen cq. wens als het gaat over man zijn. Hoe leef je jouw waarheid. Waar sta je voor.

~ Liefde / Seksualiteit.

Man / vrouw verbinding ( of man / man ), we onderzoeken met elkaar onze thema’s op het gebied van de liefde en seksualiteit. Wat verwachten we van onszelf of de ander. Hoe vullen we dat in, is er de drang om voorbij onszelf te gaan, in de zin dat we ons gevoel niet toelaten of er geen ruimte voor maken. Vaak is het al lastig genoeg om er iets over te zeggen.

~ Kwetsbaarheid.

Verborgen krachten achter gekwetste stukken. Als man komen we soms in gevechten terecht, waar blinde woede, agressie en geweld de toon zetten. We pantseren onszelf en we zijn dader of slachtoffer. Dit waar laten zijn en ons ware gevoel . ( het verdriet, de pijn, de eenzaamheid ) hierover toe te laten, zorgt voor ruimte inzicht en transformatie.

~ Krachtbronnen.

De bezielde wereld. Waar halen we kracht uit, waar liggen onze steunbronnen, hoe voeden we onszelf. We verbinden onszelf met onze gidsen, onze ziel, de natuur e.a. hulpbronnen. Wat is onze verbinding met de aarde of de ongeziene wereld ?

info Atten; 0628736028

Steen en Eik, als uitgangspunt voor de oervader, in dit Mannenwerk zorgt dit voor de gronding. Onze dna lijn loopt tot aan het begin van de mensheid, dat betekent dat onze verbinding met de aarde diep in ons geworteld is. Om die verbinding weer tot leven te brengen en ons te herinneren zijn daar Steen en Eik als aarde symbolen.

Op de foto een beuk met zwanenveren, dezelfde natuurkracht die in alles aanwezig is. De beweging is steeds weer om jouw verbinding met de natuur te implementeren. De stroom van het leven hier en nu toe te staan en te omarmen. Je plek als man zowel binnen je familie als de maatschappij en als de aarde in te nemen. Vandaar steen en eik, in essentie jouw kern en je groeikracht.