Sjamanisme, Voorouders en Rituelen


Waar gaat Sjamanisme nu eigenlijk over?

Het Sjamanisme gaat er vanuit dat elk wezen bezield is, in elk wezen is  een goddelijke vonk … Bezield zeggen we of we benoemen het als spirit. Die spirit is dan ook alles omvattend. Wat om ons heen is in de natuur, bomen en planten, de rotsen en stenen, het water,  rivieren, zeeën, oceanen, de wind en de lucht, dieren en mensen. Als we vanuit deze visie kijken, kijken we met een andere blik naar de wereld en kunnen we voelen dat we deel uitmaken van dit geheel.  Dan is alles een groot systeem, zowel de grote planeten, de melkwegstelsels als de meest kleine deeltjes zoals atomen. Dat is het geheel en alles heeft een relatie en beïnvloed elkaar. Zoals wanneer koude en warme lucht stromen elkaar ontmoeten, een orkaan zwelt aan, overstromingen en verwoestingen zijn het gevolg. Ik blaas en een veer beweegt mee. Ik word kwaad, ben mij niet meer bewust van mijn omgeving, schep afstand naar mensen om me heen, er ontstaat vijandigheid, of anders ik reik uit met een glimlach, vraag geïnteresseerd hoe het gaat, de ander glimlacht terug raakt mij aan. Wie zaait zal datgene oogsten, continu is er een dynamiek van oorzaak en gevolg, een constante van energie en beweging.

Alles is verbonden met elkaar.

Voorouders

Wie zijn die voorouders ?

Via de  familie lijnen kom je bij jouw voorouders en zoals je weet zijn de voorouders in het Sjamanisme een heel belangrijk element. Nu mijn beide ouders zijn overleden, zijn zij mijn voorouders geworden. Ze zijn overgegaan zoals dat zo mooi heet, verbonden in de ongeziene wereld, bij mijn opa’s en oma’s en al mijn andere voorouders. Zo dichtbij zijn voorouders, ze laten ons zien dat we in de familie lijn verbonden zijn. Ik draag de genen van mijn ouders, die op hun beurt weer de genen van hun ouders dragen. Er wordt in de genen van alles doorgegeven waar we ons niet bewust van zijn. Onverklaarbare angsten, gedragsproblemen, onbestendige gevoelens, die misschien nu spelen en eigenlijk bij andere generaties van je familie systeem horen.

De werking

Bijv. in een andere generatie wordt iemand genegeerd, iemand niet erkend, er zijn dingen gebeurd die het licht niet kunnen verdragen, oorlogen met daders en slachtoffers, de doden waarover niet gerouwd werd, roofpartijen, moorden, de Kerk met Hel en Verdoemenis, (ik kom uit een katholieke familie en hier werd nogal mee gedreigd, zoals een tante van mij vertelde), het continu op je hoede zijn voor God en Gebod. Het geloof systeem dat dus ook zijn sporen nalaat evenals. Kinderen die voortijdig stierven kregen geen graf, geen plek. De kerk had het voor het zeggen en men volgde vaak gedwee wat de geboden waren. Verhuizingen van het ene land naar het andere. Mijn oma bijv. had een zus waar ze gek mee was, die trouwde en verhuisde naar Noord Holland. Dat betekende in die tijd met paard en wagen (als je dat al had, mijn oma had het niet zo breed) een reis van een halve dag. Zij heeft haar zus nauwelijks meer gezien. Deze zelfde oma kon geen moeder melk geven. Dat betekende in die tijd dat kinderen koemelk kregen, vaak waren de kinder maagjes daar niet tegen bestand, waardoor ze alsnog stierven. Van de 11 kinderen zijn er daardoor 5 overleden, wat extreem pijnlijk is. Ikzelf heb me geïdentificeerd met dit trauma waarna ik het een opstelling met veel verdriet los kon laten. Zo is het zo belangrijk om je verleden, jouw familie geschiedenis te kennen. 

Mijn voorouders

Pas later na de dood van mijn eigen ouders heb ik ooms en tantes gezocht en hun gevraagd naar het verleden. Een oma wiens hechte band met haar zus werd verbroken omdat die een man in Noord Holland vond, in die tijd een halve dag reizen met paard en wagen en met een druk gezin was dat niet te doen. Zo bijzonder om over hun levens en die van mijn opa’s, oma’s te horen, het deed me steeds weer beseffen dat ik onderdeel ben van dit systeem, van mijn familie systeem en wat voor contact ik voor hun voel. Hoeveel liefde hierin schuilt en als ik me dat realiseer, hoeveel steun ik dan van hen in mijn leven voel. Zij zijn als het ware een deur naar die ongeziene wereld waarin tijd niet meer bestaat en enkel liefde van belang is. Het verleden heeft altijd een impact op het leven hier en nu. Deze manier van kijken was voor mij een opening om gebeurtenissen in mijn eigen leven een plek te geven, hoe vervelend en schrijnend het leven kan zijn …. 

Het Lot wat je te dragen hebt.

Om te beseffen dat de overlevingskracht enorm is en dat het bijna onoverkomelijk is om trauma’s op te lopen. Om het leven te nemen en te dragen zoals het is. Om je kruis te dragen, je eigen kruis. Je lot te nemen zoals het is. Deze zaken horen bij het leven zodat we gaan spreken over een ziel’s opdracht. Onder de trauma’s ligt ook een bijzondere grote kracht die als het vrijkomt voor een enorme vreugde en blijheid zorgt in het leven. De ontdekking dat het hart het instrument is om gevoelens van pijn en traumatische ervaringen te transformeren. Vanuit je hart is er de liefde die omarmt, verbindt en vanwaar uit je steeds weer opnieuw kan uitreiken.

Rituelen en Ceremonies

Waarbij er in het sjamanisme rituelen en ceremonies zijn (zoals ook in religies er diensten zijn) om het leven te verwerken, te helen, te eren en te vieren.

Rituelen

Rituelen geven ons als mens de gelegenheid om stil te staan ​​bij de cycli van het leven. De dood, het leven, de seizoenen, de lente met haar vruchtbaarheid, de zomer om te oogsten, de herfst om af te sterven, de stilte in de winter. Om zo onze dierbaren, de aarde en de natuur, jaargetijden, goden en godinnen te eren. Om daar tijd en aandacht aan te geven, een kaarsje branden bij de foto van je overleden moeder, of een dierbare, dat is al een ritueel. Op Allerzielen herdenken we gezamenlijk onze dierbare doden. In feite is het zo dichtbij, het is zo gewoon, het zit al van nature in ons bewustzijn. Die rituelen geven je de tijd om stil te staan ​​bij de essentie waar het leven eigenlijk over gaat.

Op deze manier verbindt je je weer met het leven, de natuur, jouw voorouders, hun zielen die ook op en van de aarde hebben geleefd, leer je op deze manier kennen en eren. Om de bezieling uit hun leven te ervaren kun je je er bewust mee verbinden. Hier wordt je geïnspireerd over je eigen leven en kun je de kracht en liefde voelen uit het systeem van je familie.

Sjamanistische ritueel