Stem Expressie

Het is het oudste instrument wat er is, onze stem. We laten horen wie we zijn, hoe we ons voelen, wat we te vertellen hebben en wat we willen aanroepen.
Het is ons communicatie instrument bij uitstek.
Elke klank heeft een eigen trilling, elke trilling heeft invloed op onze cellen, in deze workshops wordt je uitgenodigd om uiting te geven aan je innerlijke trillingen. Ermee te bewegen, je te laten beroeren of een lied te laten horen wat geboren wil worden. We gaan spelen met deze energie, ontdekken hoeveel plezier vrije expressie jou geeft. Er ontstaat een nieuwe open ruimte als je jezelf laat klinken, als je jezelf laat horen. Je neemt jouw unieke eigen plek in met jouw klank

Het Aanroepen

Onze longen, de adem, de keel en onze stem zijn verbonden met elkaar en horen bij het element lucht, het lucht geven aan, de opluchting.

De lucht en de wind, een fantastisch samenspel

In alle religies zit het aanroepen van het goddelijke. Vaak gebeurd dit door liederen en gezangen. Vaak staan ze vast en soms komen er intuÏtief klanken omhoog. Zoals het jolken in de noord europese landen. Er zijn dus van oudsher ook gezangen voor het goddelijke, het toezingen van de voorouders, de aarde, de vruchtbaarheid, de spirits. Het zit in onze genen en zodra we gaan zingen maken we deze verbinding weer levend. We kunnen ons voorstellen hoe onze stem meereist op de vleugels van de wind om zo uit te reiken naar verre oorden. We klinken met elkaar, voor elkaar en tegen elkaar. Met de drums en met verschillende instrumentjes openen we onze velden.
4 avonden met de volgende thema’s waarop we afstemme