Systemisch werk en Opstellingen

Systemisch werk

We zijn onderdeel van de natuur, van onze familie, van het maatschappelijke systeem en onze eigen individuele waarheden. Ook speelt het geloof en religieuze overtuigingen een grote rol nu of in het verleden in ons leven. Al deze verschillende systemen hebben hun invloed op ons. In het systemische werk gaan we dieper in op deze systemen en hun invloed op ons dagelijkse leven.

Als ziel kom je op aarde vanuit een groter zielenveld en daal je neer in een familieveld, dat van je ouders en voorouders. Je krijgt een plek binnen dit familie systeem. Een vader en moeder, broers en zussen, ooms en tantes, opa’s en oma’s, neven en nichten. We noemen dat het familie veld. Daarnaast is er ook de maatschappij waarin je je bevind. Hier is het onze westerse maatschappij met eigen normen en waarden, (anders dan bijv. stammen in Afrika, of in China  of Zuid Amerika). In onze westerse maatschappij  zijn  de christelijke waardes sterk vertegenwoordigt. Al deze normen en waarden zijn onderdeel van een systemisch veld. Evenals de religie, onze scholen, het werk wat we doen, de verschillende rangen en standen, de politiek en vele andere systemen. Door alles te zien als systemen en het zo te ordenen maakt het makkelijker om inzicht te krijgen hierin, hoe deze zaken jouw leven beïnvloeden. Met Systemisch Werk gaan we op onderzoek uit en kijken wat het met ons doet. Op deze manier kunnen we immers alles een plek  geven, zaken ontrafelen die onontwarbaar lijken. We kijken welke plek we innemen in relatie met deze systemen. We zullen meer en meer ontdekken dat onze persoonlijke ziel verbonden is met het grote geheel en dat liefde daarin de levenskracht is.

Familie lijnen

Wat er in andere tijden in ons familiesysteem heeft gespeeld werkt door in ons dagelijks leven, om daar naar te kijken geeft een enorme bewustwording en verruiming van hoe het leven als leerschool in elkaar zit. Vaak raken we ergens in ons leven geblokkeerd, er is een angst om dingen aan te gaan, om gezien te worden, om je plek in te nemen in de wereld… de bezieling is weggevallen, er is een leegte, wat als een gemis aanvoelt. We kijken in het familiesysteem door het op te stellen. We laten onze ouders toe, hun ouders en voorouders. Waar ligt jouw blokkade, met wie is dat verbonden, is er ruimte om dat te doorvoelen, te accepteren en te helen. Er kan sprake zijn van geweld, armoede, verlating, misbruik, verslaving, verraad, ziekte ( dit zijn over het algemeen de hoofd thema’s ). Vanuit het familie veld van je voorouders leer je je opnieuw te verbinden en eventuele traumatische gebeurtenissen of andere emotionele zaken in het licht te zetten. Hierdoor kunnen we heling, transformatie, ruimte, vrede en liefde ervaren.

Familie Opstellingen

Een essentieel onderdeel van het Systemisch werk en waar het voor mij mee begon zijn familie opstellingen. In het systeem van de familie kunnen we onze ouders, grootouders, overgrootouders plaatsen. Iedereen heeft zijn eigen plek binnen het systeem. De zaken die van invloed zijn geweest in hun levens, die misschien ook nog doorwerken in mijn leven. Dat te mogen doorvoelen, een plek te geven en te zien is bijzonder waardevol. Je kunt in een opstelling voelen wat de familie met je doet, op deze manier ontstaat er ruimte en verbinding.

Samen met Jacqueline de Vries van Lichtcentrum Amsterdam geef ik in Noord Frankrijk 2 x per jaar een Soul Quest, waarbij we voornamelijk in en met de natuur werken. Ook geven we de training in Sjamanistisch Systemisch Werk, welke 9 dagen, eens per maand is. In deze training gebruiken we het Levens Wiel  van Daan van Kampenhout in combinatie met het Systemische werk wat we door de jaren heen ontwikkeld hebben. Zelf geef ik mannen groepen vanuit deze zienswijze. Ook geef ik privé sessies op het gebied van opstellingen in combinatie met het sjamanisme. Deze zijn terug te vinden in de agenda.

FAMILIEOPSTELLINGEN EN SJAMANISME

Familieopstellingen laat de verbondenheid zien met het Familieveld. We leven hier op aarde, zowel de mensheid nu als onze voorouders leefden van de natuur, waardoor we deel van de natuur zijn. Binnen het Sjamanisme is de verbinding met de voorouders, de natuur en ook  de zonnestelsels van levensbelang, om deze verbinding te eren zijn er vele ceremonies en rituelen.

Deze synthese van Sjamanisme en Familieopstellingen noemen we Sjamanistisch Systemisch werk. Zo slaan we een brug tussen deze twee, zodat er een dieper en breder holistisch bewustzijn ontstaat.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

Levenswiel van de 4 Zielsvelden

In deze training nemen we steeds als uitgangs punt het Levenswiel van de 4 Ziel groepen: (Dit wiel is geïnspireerd op het levenswiel van Daan van Kampenhout)

  • de Universele Ziel
  • de Familie ziel,
  • de Collectieve Ziel
  • de Individuele Ziel
  • Dit hebben we aangevuld met Moeder Aarde, Vader Zon en Grootmoeder Maan.    en de vonk van het leven zelf, de spirit die in alles aanwezig is. Great Spirit, de Bron, het Goddelijke. (daar zijn meer benamingen voor)
 

Landkaart en kompas

Dit wiel fungeert zowel als een landkaart en als kompas en helpt je daarmee om steeds weer te kijken waar je nu staat en hoe jij je verhoudt met elk veld. We zijn namelijk altijd onbewust of bewust verbonden met deze Ziel’s velden. Het is elke keer weer de vraag hoe we vanuit onze individuele ziel/zelf hier mee verhouden. Op welk gebied hebben we wat uit te zoeken ?  Verbinding mee aan te gaan, te omarmen of op te lossen ? Hoe kunnen we blijven schaven en slijpen aan onszelf ? Wat is onze ziel missie. ? Wanneer dat de vraagstelling wordt dan zal je getoond worden wat er nog opgeruimd dient te worden. Daardoor krijg je weer ruimte om te ontvangen wat je nodig hebt om op je pad verder te gaan.

De training sjamanistisch systemisch werk

De training is vooral ervaringsgericht. Je leert het levenswiel van de vier Ziels groepen door het te ervaren en steeds dieper inzichtelijk te voelen hoe de respectievelijk velden werken en aanvoelen. Je wordt je bewust hoe je in het leven staat en wat je plek is in het grote geheel. Dit doen we door verschillende aspecten systemisch te onderzoeken die daar bij horen zoals de plek binnen je familie, gezin, je werk, de relatie met je zelf en de verbinding met de natuur in en om je heen. Je ontmoet en verbindt je met je eigen ziel en leert hoe je je steeds weer verhoudt met de andere ziel groepen. Het wiel is leidend, voor elke avond nemen we een ander aspect in onze aandacht.

Onderzoeken en ervarensJe wordt telkens opnieuw weer uitgenodigd om in contact te komen met wie je werkelijk bent. Te oefenen in het laten zien, voelen en ervaren wat er in je leeft. We bewegen ons samen binnen de veiligheid van de Cirkel waarin we elkaar steeds opnieuw ontmoeten. De energie van de cirkel staat voor vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, oneindigheid en eenheid. Zo werken en bewegen we steeds op meerdere lagen/dimensies tegelijk. Dit alles onderzoeken en ervaren we door het werken met sjamanistische rituelen, sharing, inquiry, systemische opstellingen, meditatie, dans en beweging.

Training Sjamanistisch Systemisch werk

Wat je leert op een rijtje

* Systemisch werk
* Rituelen en ceremonies met het Levenswiel van de vier Ziels groepen
* Familie – Voorouder velden – Mannen/Vrouwen lijn
* Verbinden met de ongeziene wereld, gidsen/hulpbronnen
* Je eigen sacred space
* Sharing
* Inquiry
* Expressie stem en dans

Onze visie

“We gaan ervan uit dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Onze werkelijke essentie is liefde. Liefde voor onszelf, de wereld, de natuur, de planeet, de mensheid en onze voorouders. Vanuit ons hart staan we hiermee in verbinding dit geeft ons een diepere verbindende kracht, inzicht en steun.”
We werken samen onder de naam Soul Movements. Wij beiden hebben zeer veel ervaring opgedaan in allerlei trainingen, opleidingen en door het leven zelf. ( we zien onszelf toch in het stadium van elders, met alle respect ).
We zijn opgeleid door Hylke Bonnema en voormalig partners van de academie voor Opstellingen.

Voel je dat je geroepen wordt en wil je onderzoeken, drempels nemen en kijken naar wat er wil bewegen? Je bent welkom in de Cirkel, jouw plek wacht op je om door je in genomen te worden! Kijk voor de eerstvolgende Training en/of workshops op de agenda.

Sjamanistisch Systemisch Werk