Training Sjamanistisch Systemisch werk

Training Sjamanistisch Systemisch werk                             

Data voor 2023-2024 Startend 14 oktober, 17/18 november, 16 december, 20/21 januari, 17 februari, 15/16 maart, 20 april,17/18 mei en 15 juni.

                                                                                                                                                                          In de Jaartraining Sjamanistisch Systemisch werk gaan we ervan uit dat alles een ziel heeft, dat iedereen met elkaar verbonden is en onderdeel uitmaakt van het grote geheel. In ons werk nemen we steeds als uitgangspunt het Levens wiel van de 4 Ziel velden van Daan van Kampenhout. Deze zijn de Universele, de Familie, de Collectieve en de Individuele Ziel. Daarmee fungeert dit wiel zowel als landkaart als een kompas en helpt je om steeds weer te kijken waar je nu staat en hoe jij je verhoudt met elk veld. We zijn namelijk altijd onbewust of bewust verbonden met deze Ziel velden. Overtuigingen, tradities, onopgeloste zaken en trauma uit familie en collectieve velden kunnen nog steeds invloed hebben en ons leven bepalen Waar hebben we dus nog iets uit te zoeken, te omarmen of los te laten? Hoe kunnen we blijven uitlijnen op de agenda van onze eigen ziel? 

FAMILIEOPSTELLINGEN EN SJAMANISME

Familieopstellingen laat de verbondenheid zien van het Familieveld.  Bij Sjamanisme is de verbinding met voorouders, de natuur en het grote geheel belangrijk en speelt een heel grote rol. Deze synthese van Sjamanisme en Familieopstellingen hebben wij Sjamanistisch Systemisch werk genoemd. Zo slaan we een brug tussen deze twee.  Een dieper breder holistisch bewustzijn, verbonden zijn en heling is hier de gemeenschappelijke grond. 

HET LEVENSWIEL VAN DE 4 ZIELS VELDEN BESTAAT UIT:
• de Universele Ziel in het Noorden
• de Familie ziel in het Oosten
• de Collectieve Ziel in het Zuiden
• de Individuele Ziel in het Westen
De Aarde, de Bron, de Natuur, het universum en Great Spirit horen onlosmakelijke bij dit Levens wiel. (ons wiel is geïnspireerd op het levenswiel van Daan van Kampenhout)
Dit wiel is leidend in onze training. We nemen in een vast terugkerend ritueel de tijd om te voelen in de meerdere bewustzijns lagen.
Gedurende de training wordt elk veld met zijn eigen thematiek dieper onderzocht door een tijd er mee te zijn en te voelen wat er ligt om aan te kijken en te transformeren.
Zo lopen we in 9 maanden het hele wiel rond, maken een ziel reis door alle velden en daarmee komen alle aspecten van elk veld aan bod.

ERVAREND LEREN
De training is vooral ervaringsgericht. Je leert het levenswiel van de vier Ziels groepen door het te ervaren en steeds dieper inzichtelijk te voelen hoe de respectievelijke velden werken en aanvoelen. Je wordt je bewust hoe je in het leven staat en je plek hebt in het grote geheel. Dit doen we door verschillende aspecten systemisch te onderzoeken die daar bij horen zoals de plek binnen je familie, gezin, collectief, de relatie met je zelf en de verbinding met de natuur in en om je heen. Je ontmoet en verbindt je met je eigen ziel en je persoonlijkheid hier op aarde in al zijn facetten. Je leert hoe de velden werken en je je steeds weer verhoudt met de andere ziel groepen en de aarde, natuur, Bron/Licht en Great Spirit.

ONDERZOEKEN EN ERVAREN
Je wordt telkens opnieuw weer uitgenodigd om in contact te komen met wie je werkelijk bent. Daarmee te oefenen in het laten zien, voelen en ervaren wat er in je leeft. We zijn daarmee bereid om onze schaduw kanten aan te kijken  om tot meer heelheid in onszelf te komen. Hoe meer heelheid hoe meer eenheid. We bewegen ons samen binnen de veiligheid van de Cirkel waarin we onszelf en elkaar steeds opnieuw ontmoeten. Deze energie van de cirkel staat voor vertrouwen, verbinding, gelijkwaardigheid, oneindigheid en eenheid.

We onderzoeken en ervaren in de training door het werken met sharing, inquiry, systemische werk in kleine en grote opstellingen, Systemic Rituals, werken met healing stones, meditatie, stem, dans en beweging. 

Enige ervaring met systemisch werk/opstellingen is gewenst.
Mocht je tijdens de training tegen dingen verdere thema’s aanlopen die je nog dieper uit wil werken dan kan je daarvoor ook nog een aparte individuele sessie boeken bij een van ons.

WAT BRENGT DE TRAINING JE?
Meer inzicht in het levens wiel en de 4 Ziel’s groepen; het familieveld, het collectief, individuele ziel’s veld, het eenheidsbewustzijn, het Universele veld, aarde, zon en de natuur.
Meer inzicht in je eigen relaties, je plek in je familie en het collectief.
Ontwikkelen van je persoonlijke visie, hoe wil jij verschijnen in de wereld. Je ziels purpose, je eigen pad, je eigen wijsheid te gaan zien.
Leren luisteren, voelen, afstemmen en in contact komen met je ziel, lichaam en je stem.
Meerder diepere, multi dimensies en lagen te ervaren met de rituelen/ceremonies/opstellingen
Sjamanistisch Systemisch werk geeft je een bredere manier van kijken hoe alles met elkaar verbonden is en hoe jij daar onderdeel van bent en je plek erin hebt.
Verdieping, verbinding en kracht ten aanzien van je eigen persoonlijke en spirituele leven.

INFO
De Training Sjamanistisch Systemisch werk wordt 9 keer gegeven op een zaterdag 1 x per maand. Data 9 oktober, 13-14 november, 18 december, 22-23 januari, 26 februari, 26-27 maart, 23 april, 21-22 mei en 25 juni

Je ziels purpose, je eigen pad, je eigen wijsheid te gaan zien.
Leren luisteren, voelen, afstemmen en in contact komen met je ziel, lichaam en je stem.
Meerder diepere, multi dimensionele lagen te ervaren met de rituelen/ceremonies/opstellingen
Sjamanistisch Systemisch werk geeft je een bredere manier van kijken hoe alles met elkaar verbonden is en hoe jij daar onderdeel van bent en je plek erin hebt.
Verdieping, verbinding en kracht ten aanzien van je eigen persoonlijke en spirituele leven.

De training Sjamanistisch Systemisch werk wordt gegeven door Atten van der Vlugt en Jacqueline de Vries. Samen werken ze onder de naam Soul Movements. Beiden hebben een grote ervaring opgedaan in diverse trainingen, opleidingen en door het leven zelf. Ze pretenderen geen sjamaan te zijn maar werken met sjamanistische vormen, invloeden en methodes.
Beide zijn opgeleid door Hylke Bonnema en voormalig partners van de Academie voor Opstellingen.

WORDT JE GEROEPEN?
Voel je dat je geroepen wordt en wil je onderzoeken, drempels nemen en kijken naar wat er wil bewegen? Je bent welkom in de Cirkel, jouw plek wacht op je om door je in genomen te worden!

Inschrijven kun je je op de site van Lichtcentrum Amsterdam. Zodra een betaling is ontvangen sta je ook ingeschreven als deelnemer/deelneemster.